Villkor

Här intill kan du ladda ned fullständiga villkor som är framtagna av Svenska Resebyråföreningen. De tillägg som är gjorda av Tabasco Adventures är markerade i kursiv stil i dokumentet.

Här finner du en sammanfattning av Tabsco Adventures kompletterande villkor för avbeställning. För övriga villkor se fullständiga villkor nedan.

På grund av de avtal som Tabasco Adventures har med sina leverantörer så gäller följande kompletterande villkor

  • Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast tio dagar efter skriftlig bekräftelse av bokning av resa. På begäran skall kopia av inbetalning sändas via e-post eller post till arrangören.
  • Din anmälan är klar när även registeringsformuläret är ifyllt.
  • Slutbetalning för resan skall vara arrangören tillhanda senast 40 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas.
  • Har inte full betalning för resan kommit arrangören tillhanda senast 40 dagar före avresedagen äger arrangören rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.
  • Vid beställning av resa inom 40 dagar före avresedagen skall det totala priset för resan betalas omedelbart. 
  • Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresa skall resenären erlägga anmälningsavgiften samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.2.
  • Vid avbeställning senare än 90 dagar, men tidigare än 40 dagar före avresa skall resenären erlägga 50 % av resans pris samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.2.
  • Vid avbeställning 40 dagar eller senare före avresa skall resenären betala hela resans pris.
  • Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han/hon icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han/hon missar sitt flyg/transport till båten eller saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt etc, äger arran­gören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. 

Resan startar när du går ombord

Du ansvarar själv för bokning av flyg och transfer. Resan börjar när du kliver ombord på båten i Marina Kastela, Split, Kroatien.

Vi kan dock tipsa om bra boende, om du kommer någon dag tidigare, och bästa transportvägar!